tirsdag 23. august 2011

I'm good, I'm gone.

Et lite utdrag av min nåværende bolig. Et lite rom i førsteetasje i borgen- bygget på Skjeberg folkehøyskole. Jeg begynte på fagfeltet kulturjournalistikk på mandag og jeg kan allerede si at dette blir et bra år! 

1 kommentar: